home

De digital professional van morgen

In een innovatief land als Nederland stijgt de vraag naar creatieve en strategische online professionals steeds harder. Door die stijging is de vraag naar bekwame mensen veel groter geworden. eejaa draagt bij aan de erkenning van vakbekwame professionals in communicatiemedia en online marketing. Zo zet eejaa zich in voor een continue verbetering van kwaliteit en actualisering van kennis in het creatieve digitale domein. Samen met opleiders en bedrijven streven wij naar een naadloze aansluiting van theorie op de praktijk en zorgen we gezamenlijk voor meer digitaal toptalent en erkende digital professionals.

Waarom eejaa?

  • Onderwijskundig advies hoger beroepsonderwijs (associate degree, bachelor en post-hbo);
  • Domeindeskundig in communicatie, media, online marketing
    en e-commerce;
  • Professioneel en onafhankelijk;
  • Certificeert opleidingen (e-commerce en e-marketing)
    het Thuiswinkel e-Academy keurmerk.

Evaluatie

“Wij willen graag laten zien dat onze opleiding excelleert en aansluit op het werkveld. Hoe tonen we dat aan?”

Certificering is een weg naar kwaliteitsverbetering, bekwaamheid en actualiteit. Met een keurmerk toon je de buitenwereld aan dat je hier naar streeft. Keurmerkverlening is gebaseerd op extern vastgestelde beoordelingskaders, bijvoorbeeld namens een brancheorganisatie of beroepsgroep. De kwaliteitsmeting is niet alleen gericht op externe verantwoording, maar altijd om bij te dragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de klant. De klant kan een organisatie zijn of een persoon.

Een certificering biedt opleidingen de volgende voordelen:

Schermafbeelding 2017-08-21 om 08.37.01

e-academy_horizontaal

Momenteel verleent eejaa het Thuiswinkel e-Academy keurmerk voor opleidingen met een e-commerce en/of e-marketing programma. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je contact opnemen met eejaa of met de commissie certificeringen van e-Academy.

“Voor ons nieuwe online marketingopleiding hebben wij nieuwe assessments ontwikkeld. Kan eejaa feedback geven op de door ons opgestelde items?”

Opleiders vragen voor het beoordelen van beroepsproducten regelmatig externe deskundigen om het advies van de examenkandidaat te toetsen aan de huidige standaarden in de praktijk. Onder de dienst assessments vallen beoordeling en ontwikkeling. Denk bij beoordeling aan portfolio’s, eindscripties en beroepsproducten, en het voeren van assessments en eindgesprekken.

In het kader van toetsing is eejaa te consulteren voor het ontwikkelen en schrijven van toetsitems voor examens in de vakken communicatie, media en online marketing. Ook voor de construering van toetsen en toetsmatrijzen is dit het goede adres. Verder geeft het bureau feedback op assessments met als doel de vakinhoudelijke verbetering van de toets, het up-to-date houden van de toets en de validiteit van de toets.

bureauAdvies

“Wij willen meer aansluiting op het werkveld en willen voldoen aan de laatste standaarden. Kan eejaa ons hierin adviseren?”

Een opdrachtgever komt bij eejaa voor deskundig advies wanneer hij het curriculum wil laten toetsen op standaarden. Dat kan zijn ter voorbereiding op een accreditatie of certificering. De vraag naar advies kan afkomstig zijn van een opleider of een evaluatiebureau. Het laatste voert de accreditatie uit en kan door eejaa als deskundige van het werkveld geadviseerd worden. Zo is eejaa eerder betrokken geweest bij visitaties inzake: CHE, Fontys, HvA, Inholland en Windesheim, in de clusters Communicatie, Journalistiek en SBRM.

“Wij willen meer rendement halen uit onze jonge professionals. Kan eejaa ons helpen hun kennis te verbreden?

Voor advies met betrekking tot professionalisering (zowel verbreding als verdieping) van e-professionals binnen een organisatie is eejaa een stevige partner. Een gepersonaliseerde onderwijsbehoefte van de professional bestaat uit een uitgebalanceerde mix van harde en zachte skills. De kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk van de professional, staan ten alle tijden in dienst van je organisatiedoelstellingen. Bedrijven als RTL Nederland, Telegraaf Media Nederland en Kennisnet, zijn je voorgegaan.

cropped-brainstorm.jpgOver eejaa

eejaa is een evaluatie- en adviesbureau. Het bureau streeft samen met haar partners en opdrachtgevers naar de optimale aansluiting van kennisomgevingen op de continu veranderende marketing-communicatiepraktijk.

Het bureau faciliteert in certificering, assessments en advies en onderscheidt zich van andere evaluatie-en adviesbureaus door de focus te leggen op het domein creative business, waaronder communicatie, media, SBRM en online marketing wordt verstaan. Dit alles tegen de achtergrond van digitale transformatie.

eejaa werkt onder meer voor Thuiswinkel e-Academy, Nima, NQA, Hobéon, Beeckestijn en Inholland. Sinds 2015 is het bureau operationeel en is hernoemd naar eejaa in 2017.

Neem voor meer informatie over onze diensten of mogelijkheden gerust contact op.

Bio: Indira Reynaert (onderwijskundig adviseur)

Indira Reynaert

Het evaluatie- en adviesbureau is gestart in januari 2015 en werd hernoemd naar eejaa in juli 2017. Het bureau is opgericht door Indira Reynaert, MA New Media & Digital Culture. Indira is in 2002 als mediawetenschapper afgestudeerd aan Universiteit Utrecht. Sinds 2004 werkt zij als zelfstandig digital professional en combineerde dat tot 2016 met een docentschap aan de UU bij de Bachelor Communicatie-en Informatiewetenschap (CIW) en de Master Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

Vanuit eejaa is zij werkzaam als toetsdeskundig adviseur en examinator gespecialiseerd in communicatie, media en online marketing. Download: CV Indira Reynaert

citologo
BKE-gecertificeerd